#New sale quý 2/2024 Điểm bán hải sản ốc sò? Giá khuyến mãi các loại hải sản ốc sò?

Điểm bán hải sản ốc sò? Giá khuyến mãi các loại hải sản ốc sò?

Bảng giá hải sản ốc sò tại TP.HCM 

SẢN PHẨM 1
Bào ngư  đông lạnh New Zealand
Giá bán :
2.350.k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-lanh/
SẢN PHẨM 2
Bào ngư đông lạnh Hàn Quốc 10-12
Giá bán :
750.k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-lanh-han-quoc-ban-tai-chihaisan-voi-chat-luong-tot-nhat/
SẢN PHẨM 3
Bào ngư HQ  sống 10 – 12
Giá bán :
1.350.k/kg
Quy cách :
Sống bơi
https://chihaisan.com/bao-ngu-han-quoc-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 4
Bào ngư khô nhập khẩu
Giá bán :
600.k/ 100g
Quy cách :
Khô
https://chihaisan.com/bao-ngu-kho-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 5
Bào ngư úc đóng lon
Giá bán :
1.400k/lon (425g)
Quy cách :
ăn liền
https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-hop-uc/
SẢN PHẨM 6
Bào ngư Úc lạnh Size 3 con/kg
Giá bán :
1.350.k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-uc-dong-lanh-gia-bao-nhieu-gia-canh-tranh-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 7
Bào ngư Úc sống , Size 3 con/kg
Giá bán :
2.350.k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/bao-ngu-uc-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 8
Bào ngư Úc tách vỏ nõn
Giá bán :
5.400.k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-song/

Bảng giá hải sản ốc sò 

SẢN PHẨM 9
Ốc Bulot Pháp đông 30-50 con/kg
Giá bán :
320.k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-oc-bulot-phap-hom-nay/
SẢN PHẨM 10
Cà Xỉu
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-xiu-la-con-gi-an-nhu-the-nao-gia-ca-xiu-song-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 11
Chem chép
Giá bán :
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/che-bien-chem-chep/
SẢN PHẨM 12
Cồi hàu điếu
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-coi-hau-dieu-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 13
Cồi sò điệp VN
Giá bán :
245k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/mua-coi-so-diep-o-tphcm-2/
SẢN PHẨM 14
Cồi sò điệp Nhật
Giá bán :
1.100k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/ban-coi-so-diep-nhat-o-dau/
SẢN PHẨM 15
Cồi sò trai
Giá bán :
240k /kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/coi-so-trai-gia-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 16
Hải sâm Canada đông lạnh
Giá bán :
1.950k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-canada-dong-lanh/

Bảng giá hải sản ốc sò 

SẢN PHẨM 17
Hải sâm cát vàng khô
Giá bán :
2. 430k/kg.
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-cat-vang/
SẢN PHẨM 18
Hải sâm cát vàng tươi sơ chế
Giá bán :
710k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-cat-vang/
SẢN PHẨM 19
Hải sâm đen Canada khô
Giá bán :
4.500k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/hai-sam-dong-lanh/
SẢN PHẨM 20
Hải sâm đỏ
Giá bán :
420k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/hai-sam-do-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 21
Hải sâm tươi biển Ngận Vàng :
Giá bán :
800k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/mua-hai-sam-o-dau-tphcm/
SẢN PHẨM 22
Hàu điếu
Giá bán :
270k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/hau-dieu/
SẢN PHẨM 23
Hàu Mỹ sống
Giá bán :
85k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/con-hau-my-song-thit-hau-my/
SẢN PHẨM 24
Hến sông sống
Giá bán :
60k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/hen-song-song-map-u/san-pham/

Bảng giá hải sản ốc sò 

SẢN PHẨM 25
Ngao hai cồi sống 10-15 con
Giá bán :
310k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ngao-hai-coi/
SẢN PHẨM 26
Nghêu trắng 30 – 50 con/kg
Giá bán :
90k/ kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ngheu-trang-loai-do-bien-thom-ngon-bo-re-la-co-that/san-pham/
SẢN PHẨM 27
Nhum  – Nhím biển –  cầu gai
Giá bán :
180k/ hộp225g
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/con-cau-gai/
SẢN PHẨM 28
Ốc bàn tay
Giá bán :
200k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-ban-tay/
SẢN PHẨM 29
Ốc Bulot Pháp size 30-50con/kg
Giá bán :
380k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/oc-bulot-phap-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 30
Ốc gai đại 0.8 kg up
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-gai/
SẢN PHẨM 31
Ốc Giác vàng
Giá bán :
390k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-oc-giac-oc-giac-vang/
SẢN PHẨM 32
Ốc giấy – ốc giấm
Giá bán :
220k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/oc-giay/

Bảng giá hải sản ốc sò 

SẢN PHẨM 33
Ốc hoàng hậu 1 – 3 kg / con
Giá bán :
420k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-hoang-hau/
SẢN PHẨM 34
Ốc hương 40-50 con/kg
Giá bán :
710k/kg,
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-huong-nu-hoang-cua-cac-loai-oc-gia-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 35
Ốc mỡ biển 30 – 40 con
Giá bán :
210k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mo-bien/san-pham/
SẢN PHẨM 36
ốc móng chân  8-12 con/kg:
Giá bán :
520k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mong-chan-lam-mon-gi-ngon/
SẢN PHẨM 37
Ốc móng tay
Giá bán :
115k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-oc-mong-tay/
SẢN PHẨM 38
Ốc nhảy
Giá bán :
230k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-nhay/
SẢN PHẨM 39
Ốc nhung
Giá bán :
150k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-nhung/
SẢN PHẨM 40
Ốc tai tượng  3kg – 5kg
Giá bán :
290k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-tai-tuong-gia-bao-nhieu/

Bảng giá hải sản ốc sò, Điểm bán hải sản ốc sò? Giá khuyến mãi các loại hải sản ốc sò?

SẢN PHẨM 41
Ốc vòi voi Canada 1kg -1,2kg/con
Giá bán :
1.100k /kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-voi-voi-canada-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 42
Ruột hàu sữa đóng gói
Giá bán :
190k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/thit-hau-sua/
SẢN PHẨM 43
Sá sùng khô
Giá bán :
3.500k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/sa-sung-kho-2/
SẢN PHẨM 44
Sá sùng tươi
Giá bán :
790k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/sa-sung-tuoi/
SẢN PHẨM 45
Sam biển
Giá bán :
360 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/sam-bien-bao-nhieu-tien-1kg/
SẢN PHẨM 46
Sò bơ Mỹ
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/so-bo-my/
SẢN PHẨM 47
Sò điệp cồi nhập khẩu Mỹ
Giá bán :
890k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/coi-so-diep-nhap-khau/
SẢN PHẨM 48
Sò điệp Nhật đông lạnh nửa mảnh
Giá bán :
320k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/so-diep-nhat-dong-lanh-nua-manh/

Bảng giá hải sản ốc sò 

SẢN PHẨM 49
Sò điệp Nhật nguyên con
Giá bán :
220k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/so-diep-nhat-nguyen-con/
SẢN PHẨM 50
Sò điệp sống VN
Giá bán :
155k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-so-diep-song/
SẢN PHẨM 51
Sò đỏ khô
Giá bán :
215k/ kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/so-do-ban-o-dau-tai-tp-hcm/
SẢN PHẨM 52
Sò đỏ nhập khẩu từ Nhật
Giá bán :
475k/0.5 kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/so-do-ban-o-dau-tai-tphcm/
SẢN PHẨM 53
Sò dương  5 -10con/kg
Giá bán :
340k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/so-duong-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 54
Sò huyết cồ đại sống – size từ 20 – 25con/kg
Giá bán :
500k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/so-huyet-dai/
SẢN PHẨM 55
Sò huyết sống 40-70 con/kg
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-so-huyet/
SẢN PHẨM 56
Sò lụa đỏ 15 – 20 con/kg
Giá bán :
175k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/so-lua-do/

Bảng giá hải sản ốc sò, Điểm bán hải sản ốc sò? Giá khuyến mãi các loại hải sản ốc sò?

SẢN PHẨM 57
Sò móng tay bao sống
Giá bán :
130k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mong-tay-tuoi-song/
SẢN PHẨM 58
Sò móng tay khô
Giá bán :
230k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/so-mong-tay-kho/
SẢN PHẨM 59
Sò tộ
Giá bán :
150k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/so-to/
SẢN PHẨM 60
Thịt Ốc Giác
Giá bán :
395k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-oc-giac-oc-giac-vang/
SẢN PHẨM 61
Thịt ốc vòi voi vàng đông lạnh
Giá bán :
750k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/oc-voi-voi-canada-thit-oc-voi/
SẢN PHẨM 62
Tu hài Canada
Giá bán :
3.300k/kg.
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tu-hai-canada/
SẢN PHẨM 63
Tu hài đỏ
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tu-hai-do-ban-o-tphcm/
SẢN PHẨM 64
Tu hài VN, Size 4 -6 con /kg:
Giá bán :
520k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/con-tu-hai/

Bảng giá hải sản ốc sò, Điểm bán hải sản ốc sò? Giá khuyến mãi các loại hải sản ốc sò?

SẢN PHẨM 65
Vẹm đen Hàn Quốc
Giá bán :
210k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/vem-den/
SẢN PHẨM 66
Vẹm xanh New Zealand 25-30 con
Giá bán :
290k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/vem-xanh-new-zealand/
SẢN PHẨM 67
Vẹm xanh sống
Giá bán :
110k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/vem-xanh/

Điểm bán hải sản ốc sò? Giá khuyến mãi các loại hải sản ốc sò?Bảng giá hải sản ốc sò luôn cập nhật mỗi ngày. mang đến cho bạn sản phẩm tốt nhất!

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Giá hải sản hôm nay, Lấy mối hải sản,

Hải sản ốc sò sống! Địa chỉ mua ốc sò sông tin cậy?
Báo giá be hải sản, Bằng giá hải sản Vũng Tàu,

Giá hải sản Hà Nội, Hải sản tươi sống giá rẻ,

Có thể bạn muốn xem :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *