#New sale quý 2/2024 Hình ảnh các loại tôm? Tôm loại nào ăn ngon nhất quả đất?

Hình ảnh các loại tôm? Tôm loại nào ăn ngon nhất quả đất?

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM NHẬP NGOẠI

SẢN PHẨM 1
Thân tôm hùm Canada đông lạnh
Giá bán :
1.350k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/than-tom-hum-canada-dong-lanh-ban-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 2
Thân Tôm hùm Nam Úc
Giá bán :
1.650k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/
SẢN PHẨM 3
Thân Tôm hùm Tây Úc
Giá bán :
1.350k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 4
Tôm Alaska
Giá bán :
1.050k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-my-alaska-con-song-ban-o-dau/

SẢN PHẨM 5
Tôm càng đỏ Na Uy
Giá bán :
1.500k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-cang-do-na-uy/
SẢN PHẨM 6
Tôm càng đỏ Nauy đông lạnh
Giá bán :
850k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-tom-cang-do-nauy-dong-lanh/

SẢN PHẨM 7
Tôm Bắc cực
Giá bán :
480k/kg
Quy cách :đông
https://chihaisan.com/tom-bac-cuc/

SẢN PHẨM 8
Tôm hùm Canada hấp chín
Giá bán :
320k/Con 500 g
Quy cách :
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-hap-chin-gia-canh-tranh-nhat-thi-truong-tphcm/
SẢN PHẨM 9
Tôm hùm Canada nhập khẩu
Giá bán :
950k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh/
SẢN PHẨM 10
Tôm hùm Nam Úc hấp chín nguyên con
Giá bán :
1.350k/kg
Quy cách :
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/
SẢN PHẨM 11
Tôm hùm Tây Úc
Giá bán :
1.800k/kg
Quy cách :
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/

BẢNG GIÁ HAỈ SẢN TÔM 

SẢN PHẨM 12
Tôm  càng xanh 4-6 con
Giá bán :
670k/Kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-song-tom-cang-xanh/
SẢN PHẨM 13
Tôm bạc biển
Giá bán :
450 k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-tom-bac-bien-hom-nay-tai-chihaisan/san-pham/

SẢN PHẨM 14
Tôm bóc nõn
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-boc-non/

SẢN PHẨM 15
Tôm càng sen
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-sen/san-pham/
SẢN PHẨM 16
Tôm hùm baby sống 3 – 4 con/kg
Giá bán :
1.250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-baby-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 17
Tôm hùm bông – Size 400g -500g   
Giá bán :
1.350k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/

SẢN PHẨM 18
Tôm hùm bông – Size 500g -700g   :
Giá bán :1.550k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 19
Tôm hùm bông – Size 700g – 900g  :
Giá bán : 1.700k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 20
Tôm hùm bông – Size 1-1,2kg
Giá bán :2.350k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/

BẢNG GIÁ TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 21
Tôm hùm bông – Size 2-4kg
Giá bán :3.000k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 22
Tôm hùm Canada đông 400 g/con
Giá bán :
640k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh-2/

SẢN PHẨM 23
Tôm hùm tre sống 2-4 con/kg.
Giá bán :
1.250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-tom-hum-tre/
SẢN PHẨM 24
Tôm hùm Úc sống  trên 1,5kg/con
Giá bán :
1.850 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 25
Tôm hùm Úc sống 1 – 1,5kg/con
Giá bán :
1.750 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 26
Tôm hùm xanh sống   200g-300g
Giá bán :
910k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 27
Tôm hùm xanh sống 300g-400g
Giá bán :1.020k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 28
Tôm hùm xanh sống 400g-500g
Giá bán :1.160k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 29
Tôm hùm xanh sống 500g-600g
Giá bán :
1.280k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 30
Tôm khô biển
Giá bán :
950 k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-bien-gia-si-gia-le/
SẢN PHẨM 31
Tôm khô Cà Mau
Giá bán :
1250 k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-ca-mau-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 32
Tôm mũ ni đỏ
Giá bán :
1tr 6 đ/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 33
Tôm mũ ni trắng
Giá bán :
800 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
SẢN PHẨM 34
Tôm Nobashi 380gr/12 con
Giá bán :
290k/gói
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-nobashi-gia-bao-nhieu-tom-nobashi-mua-o-dau/san-pham/
SẢN PHẨM 35
Tôm nõn
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-non/
SẢN PHẨM 36
Tôm rảo
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-rao-con-tom-tu-nhien-thit-ngon-ngot-khong-tanh-chut-nao/san-pham/
SẢN PHẨM 37
Tôm sú loại 40 con
Giá bán :
360k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-loai-40-con-kg/san-pham/tom/
SẢN PHẨM 38
Tôm sú mẹ 10-12 con/ kg
Giá bán :
650k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-su-me-2/
SẢN PHẨM 39
Tôm sú sống  ( size 25 – 35 con/ kg)
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 40
Tôm tích nõn khô
Giá bán :
450k//kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-tich-boc-vo/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 41
Tôm tích sữa
Giá bán :
200k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tich-sua-song/san-pham/
SẢN PHẨM 42
Tôm tích thịt nõn  (170 – 190con)
Giá bán :
235k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/thit-tom-tich/
SẢN PHẨM 43
Tôm tích thịt nõn (80 – 100con)
Giá bán :
295k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/thit-tom-tich/
SẢN PHẨM 44
Tôm tích trứng
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-tich-trung-tuoi-song-mon-ngon-la-mieng-ban-da-thu-chua/san-pham/
SẢN PHẨM 45
Tôm tít Indo khủng
Giá bán :
1.750k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tit-mua-o-dau-tai-tphcm/

Hình ảnh các loại tôm? Tôm loại nào ăn ngon nhất quả đất?giá tôm CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY RẤT phải chăng, CHẤT LƯỢNG lại RẤT TỐT. 

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Giá Thủy sản hôm nay, Bảng giá tôm the chân trắng hôm nay,

giá tôm thẻ chân trắng 50con/kg 2021, giá tôm sú loại 20 con/kg,
giá tôm thẻ chân trắng 50con/kg hôm nay,
Giá thủy sản trong nước, Giá tôm thẻ chân trắng 70 con/kg,

Giá tôm thẻ 40 con/kg,

Có thể bạn muốn xem :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *